V prípade otázok alebo objednávky nás neváhajte kontaktovať:

 

E-mailom: info@armory.sk

Telefonicky:  0905 940 526 / 0915 955 444

 

Za účelom stretnutia, predvedenia prístrojov nočného videnia, ukážky zbraní a iných produktov nás vopred telefonicky kontaktujte a dohodnite si termín stretnutia.

 

Fakturačná adresa:
LVL Armory, s.r.o.
Lúčna 3
044 42 Rozhanovce
Slovak Republic

 

Spoločnosť LVL Armory, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 19374/V
výpis z obchodného registra

Zbrojná licencia č.: CA 008022

 

Bankové údaje:

VUB, a.s., Mlynske nivy 1, Bratislava, Slovakia
SWIFT / BIC: SUBASKBX
Účet v EUR: SK48 0200 0000 0039 6064 9054
Účet v USD: SK02 0200 0000 0039 6066 3753

Súhlasim so spracovaním osobných údajov